Terugblik
Memoires van de zaak


Memoires schrijven

Menig familiebedrijf heeft een geschiedenis en ontwikkeling die de directie heel normaal vindt. 'Gewoon je werk doen en dan komt alles goed', is vaak de insteek. Daarmee is veel bereikt en 'door gewoon je werk te doen', is er een goede toekomst voor het bedrijf en de medewerkers. Maar dan komt er een moment dat het tijd is om eens stil te staan bij het succes dat, als je er bij stilstaat, toch wel opvallend is... een jubileum, voortzetting door kinderen, een overname door het management of het heel persoonlijk eren van een jubilaris. Dat zijn de momenten waarop er behoefte ontstaat aan het opschrijven van de geschiedenis; de memoires van de zaak.